Mobile Application

แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ บนโทรศัพท์ไอโฟน

Recommend about Bicycle Route around Rattanakosin Kingdom Application on iPhone

นางสาวกันตินันท์ วีรเศรษฐกุล
รหัสนักศึกษา: 13510141
กลุ่ม: Web and Interactive 3
อีเมล: kantinan.w@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.จุลพงศ์ เตชปกรณ์รัตน์

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวกันตินันท์ วีรเศรษฐกุล

รหัสนักศึกษา: 13510141

กลุ่ม: Web and Interactive 3

อีเมล: kantinan.w@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.จุลพงศ์ เตชปกรณ์รัตน์

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์บนโทรศัพท์ไอโฟนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้จักรยาน และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ โดยระบบจะแสดงเส้นทางจักรยานบนแผนที่ ผู้ใช้สามารถทราบเส้นทาง รวมถึงระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามตำแหน่งที่ผู้ใช้กำหนด สามารถแสดงความเร็ว ณ ขณะที่ปั่นจักรยาน แสดงระยะทาง เวลา ความเร็วเฉลี่ย และความเร็วสูงสุด สามารถเก็บบันทึกค่าดังกล่าวและเรียกดูภายหลังได้ อีกทั้งสามารถแสดงข้อมูลเฉพาะแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งของผู้ใช้ ในรัศมี 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดและระยะห่างจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Objective-C Language
• Xcode
• SQLite
• Photoshop, Illustrator

ผลการดำเนินโครงงาน
1.ผู้ใช้ทราบเส้นทาง และตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์
2.สามารถเก็บบันทึกและเรียกดูสถิติของตนเองในแต่ละครั้งของผู้ใช้เองได้
3.มีผู้สนใจใช้แอปพลิเคชันในการปั่นจักรยาน ช่วยส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวกันตินันท์  วีรเศรษฐกุล
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์จุลพงศ์ เตชปกรณ์รัตน์

- เรียบง่ายและตรงจุด

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ น่านำไปขยายต่อเป็นทั้งกรุงเทพฯ หรือทั้งประเทศได้เลยครับ ถ้ามีระบบตำแหน่งผู้ร่วมปั่นด้วยก็ดีครับ

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- ลักษณะ/ขนาด/สี ยังใช้มากในการกด (กรณีอาจมีการใส่ถุงมือการกดจะยากขึ้น)

โดยอาจารย์อิิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- มีประโยชน์มากสำหรับผู้ปั่นจักรยาน
- สุดยอดครับ

โดยอาจารย์อรุณี บุตมะ

- ทำวิดิโอ present และนำเสนอได้ดี
- ถ้าระบบนำเอาข้อมูลสถิติการปั่น หรือข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้มาคำนวณในเชิงผู้ปั่นได้สุขภาพ เช่น ออกกำลังกาย+ท่องเที่ยวได้กี่กิโลเมตร เป็นต้น
- ควรให้ผู้ใช้ add trip ต่างๆที่ประทับใจได้

โดยอาจารย์นพรัตน์ ไพทูลสุริการ

- Feature + Function ทำให้ App สมบูรณ์ขึ้น

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Presentation สวย

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- การเสนอผลงานทำได้น่าสนใจดี
- interfaceน่าจะทำให้ดูน่าสนใจได้มากกว่านี้

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- ถ้าปรับ design ให้ดีกว่านี้จะดีมาก เพราะตัวแอปดูน่าสนใจอยู่แล้ว

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- App ทำงานได้ดี
- Video present ทำได้ดี
- การพูดแทรก Play-Pause ทำให้การนำเสนอสะดุด

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

แอปพลิเคชันสำหรับให้บริการข้อมูลศูนย์บริการรถยนต์ บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบซื้อขายและออกแบบเสื้อยืด

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง