Mobile Application

ระบบซื้อขายและออกแบบเสื้อยืด

T-shirt Design and Trading System

นางสาวเกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ
รหัสนักศึกษา: 13500148
กลุ่ม: Web and Interactive1
อีเมล: dx.nat@msn.com
ที่ปรึกษา: อ.ศศิศ สุวรรณปากแพรก

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวเกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ

รหัสนักศึกษา: 13510148

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: dx.nat@msn.com

ที่ปรึกษา: อ.ศศิศ สุวรรณปากแพรก

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสำหรับระบบ เป็นเว็บไซต์คอมมิวนิตี้และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ที่ให้ผู้ใช้ออกแบบลายเสื้อยืดได้ด้วยตัวเอง ผ่านตัวแอพพลิเคชันแฟลชของเว็บไซต์ หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถนำลายเสื้อที่ออกแบบเอง หรือผ่านตัวแอพพลิเคชันของเว็บไซต์ ส่งเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน กับทางเว็บไซต์ เมื่อเข้าร่วมการประกวดแล้ว ผู้ใช้คนอื่นๆสามารถให้คะแนนงานออกแบบได้ตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน เมื่อการแข่งขันจบลง ผู้ชนะจะได้รางวัลจากทางเว็บไซต์และเสื้อยืดที่ประกวดชนะ จะนำไปผลิตขายจริงบนเว็บไซต์ต่อไป

 

     การจัดทำเว็บไซต์นี้ นอกจากเป็นการเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ กระตุ้นยอดขายแล้ว ยังช่วยก่อให้เกิดสังคมใหม่ของนักออกแบบเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

     An Online community of designer and e-commerce website.
Users can submit designs to website, then the design voted by other users in website. Once the scoring period has ended, the design receives a score from 0 to 5. The website decide what gets made into a t-shirt. The special of website is Flash tool. You can design your own t-shirts with unique design and personalized text. Then submit your work into website community.

 

 

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

• PHP
• Dreamweaver
• HTML, CSS, Javascript
• MySQL

 

ผลการดำเนินโครงการ

1. ช่วยเพิ่มมูลค่าการขายของธุรกิจการขายเสื้อยืดบนเว็บไซต์มากขึ้น
ชํวยให้นักออกแบบที่ไม่อยากทำเสื้อยืดด้วยตนเอง ได้ส่วนแบ่งจากการออกแบบผลงาน

2. ผู้ซื้อได้มีส่วนร่วมในการโหวตผลงานที่ชื่นชอบ และได้เสื้อยืดในแบบที่ต้องการ

3. เป็นเว็บไซต์กลางที่ทำให้นักออกแบบและผู้ซื้อมาเจอกัน พบปะพูดคุยกันผ่านทางเว็บไซต์

4. ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการซื้อขายใหม่ๆขึ้น

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

video showreel2 t-shirt design and trading system ระบบซื้อขายและออกแบบเสื้อยืด 13510148 จุลนิพนธ์ไอซีทีศิลปากร 2554ing system

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวเกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- การออกแบบยังดูไม่เรียบร้อย เราควรใส่ใจตัวbackofficeด้วย เพราะเราไม่ได้เป็นadminคนเดียวนะค่ะ

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- concept ธุรกิจที่น่าสนใจ
- Design ยังธรรมดา

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- กระบวนการเช่นพอdesign จะคลิกส่งได้เลย

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- ผลงานดีพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ

โดยอาจารย์อรุณี บุตรมะ

- การออกแบบที่เป็นอักขระจุดของที่สำคัญควรเพิ่มให้userสามารถ drawing หรือ ทำอย่างอื่นเพิ่มได้ เช่น text/insert pic อื่นๆเป็นต้น

โดยอาจารย์จุลพงศ์ เตชนิกรณ์รัตน์

- UI และ Layout สวยและดูสบายตา

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- ปรับระบบการออกแบบสื่อ เพื่อการให้ใช้งานง่ายจะต่อยอดได้มาก

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ ระบบออกแบบเสื้อในwebมีการclipให้น้อยไปครับ น่าจะให้upload clipเข้าไปได้ครับ

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- ดีไซน์layoutเว็บดี ไม่จับจุดเด่นของเว็บมานำเสนอ

 

 

แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์บนโทรศัพท์ไอโฟนแอปพลิเคชันแนะนำการนวดเพื่อผ่อนคลายอย่างถูกวิธีบนโทรศัพท์ไอโฟน

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง