Mobile Application

แอปพลิเคชันแนะนำการนวดเพื่อผ่อนคลายอย่างถูกวิธี บนโทรศัพท์ไอโฟน

The recommended of relax massage and properly application on iPhone

นายฑิตพงศ์ หมื่นสา
รหัสนักศึกษา: 13500158
กลุ่ม: Web and Interactive 4
อีเมล: dittapong.m@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

ข้อมูลผู้จัดทำ

นายฑิตพงศ์ หมื่นสา

รหัสนักศึกษา: 13510158

กลุ่ม: Web and Interactive 4

อีเมล: dittapong.m@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

        จุลนิพนธ์นี้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบันโดยมีลักษณะการทำงานที่มีท่าทางที่เหมือนเดิมในทุกๆวันทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานเป็นเวลานานๆได้ และก่อให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมในเวลาต่อมา

        ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความผ่อนคลายและสามารถนำวิธีการนวดบนโทรศัพท์ไปใช้ได้จริงเพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้างเพื่อให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยทำงานในช่วงอายุ 25 – 40 ปี โดยมีลักษณะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หรือการทำงานที่มีการนั่งเป็นเวลานานๆ ได้รับความผ่อนคลายจากการนวดด้วยตัวเอง อย่างถูกวิธี ป้องกันการปวดเรื้อรังจากการนั่งเป็นเวลานานๆ หรือทางการแพทย์เรียกว่า โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• objective-C
• cocos2D
• Framework xCode
• SQLite
• illustrator
• Photoshop

ผลการดำเนินงาน
1. แอปพลิเคชันมีความแปลกใหม่ และเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนวัยทำงาน
2. ข้อมูลภายในแอปลพิเคชันมีความน่าเชื่อถือ เข้าใจได้ง่าย
3. แอปพลิเคชันช่วยให้กลุ่มคนวัยทำงานมีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดีขึ้น

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อฑิตพงศ์ หมื่นสา
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Telents 2011

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีมากครับ

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- ภาพรวมของโครงการออกมาดีน่าเอาไปใช้จริงได้เลย

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- idea ดีเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยอาจารย์อิิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- น่าสนใจมาก
- สร้างสรรค์มากตรง function นวดบนiphone

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Presentation ดี
- Graphicธรรมดา
- จุดเด่นคือนวดบนiphone

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- ทำ Present ดีนะ

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- Presentation สวยงามมากครับ

โดยอาจารย์อรุณี บุตมะ

- Vdo+Presentationทำได้ดีมากค่ะ
- ผลงานดีมากถ้าปรับเพิ่มเรื่องวิธีการนวดในลักษณะการวางนิ้วให้ Balance มากขึ้นจะดีมาก

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- นำเสนอดี App มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง

ระบบซื้อขายและออกแบบเสื้อยืด แอปพลิเคชันค้นหาและแนะนำเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง