Mobile Application

โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบ บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

Application for position tracking and setup meet point on the mobile device for android operating systems

Meetup live ads

นายณัฐนันท์ รัตนคุณาวงศ์
รหัสนักศึกษา: 13510163
กลุ่ม: Web and Interactive 1
อีเมล: mi.mi.nutty@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.ศศิศ สุวรรณปากแพรก

ข้อมูลผู้จัดทำ

นายณัฐนันท์ รัตนคุณาวงศ์

รหัสนักศึกษา: 13510163

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: mi.mi.nutty@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.ศศิศ สุวรรณปากแพรก

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

      โครงการจุลนิพนธ์เรื่องนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Android) ซึ่งแอปพลิเคชันที่ได้จัดทำ คือแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับอีเวนท์(Event) ต่างๆ ซึ่งจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของอีเวนท์เล็กๆที่ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง และปัญหาของผู้คนที่ไม่สามารถทราบถึงข่าวสารของอีเวนท์ทั้งหมดที่ถูกจัดขึ้นในช่วงนั้นๆได้
      แอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะสร้างอีเวนท์ของตัวเอง และทำการเชิญชวนบุคคลอื่นๆให้เข้ามาร่วมอีเวนท์ของเราได้ และสามารถค้นหาอีเวนท์ต่างๆตามความต้องการ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกเข้าร่วมอีเวนท์นั้นๆ แอปพลิเคชันนี้นอกจากจะเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกแล้วยังช่วยส่งเสริมการจัดอีเวนท์ต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Google Maps API
• MySQL, PHP, JSON
• Eclipse(Java for Android Development)
• Photoshop, Illustrator, Dreamweaver

ผลการดำเนินโครงงาน
1.สามารถที่จะทราบข้อมูลของอีเวนท์ ที่เหมาะสมกับตัวเองได้มากขึ้น
2.ช่วยประชาสัมพันธ์อีเวนท์(Event) ของผู้ใช้เองให้เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้น
3.เพิ่มความสะดวกสบายในการจัดตั้งอีเวนท์ ทำให้มีการสร้างอีเวนท์ที่บ่อยครั้งขึ้น

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

Showreel2
Showreel1
Demo1
Prototype 3.5
Prototype 3.0
Prototype 2.5
Prototype 2.0
Prototype 1.5
Prototype 1.0

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นายณัฐนันท์ รัตนคุณาวงศ์
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- Appนี้ดูน่าใช้ดี มีการนำเสนอที่ทำให้น่าสนใจ
- ลองดูเรื่องการออกแบบ UI ให้สวยงามกว่านี้ได้นะค่ะ

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- น่าสนใจมาก มีประโยชน์มากมาย

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Present ดี
- web service php

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- ใช้ความสามารถของโทรศัพท์ได้เหมาะกับที่ทำแอป

โดยอาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศรี

- conceptดี สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ สมควรแล้วที่ได้รับรางวัล(video present สามารถใช้นำเสนอตัวAppได้เป็นอย่างดี)

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล

- ทำพรีเช้นต์ได้ดีเข้าใจง่าย เป็นลำดับขั้นตอน
- ตัว App น่าสนใจ หน้าตาหน้าใช้

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเจิม

- นำเสนอได้ดี มีความมั่นใจครับ

โดยอาจารย์อรุณี บุตมะ

- Top event ที่มีคนjoinมากสุดจะสุดยอด
- privacy ให้สามารถ show/hide location ของตัวเองได้

โดยอาจารย์จุลพงศ์ เตชนิกรณ์รัตน์

- เรียบง่ายและตรงจุด

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- สีสันสวยงามดีปุ่มดูใช้งานง่าย

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ ถ้าสามารถloadข้อมูลเนื่องจาก email, contact book, facebook และอื่นๆเป็นต้นจะดีมากครับ

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- นำเสนอดี Appน่าใช้ Art direction ดี

แอปพลิเคชันค้นหาและแนะนำเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT โปรแกรมวางแผนแนะนำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเยาวราชบนโทรศัพท์ไอโฟน

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง