Mobile Application

ระบบบันทึกประวัติการดำน้ำและสร้างแผนภาพใต้น้ำ

System for Logbook and Create Underwater Map about diving

นางสาวเนตรนภิส รัตนะ
รหัสนักศึกษา: 13510191
กลุ่ม: Web and Interactive 2
อีเมล: cbeeze.yim@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.ปานรวี พุ่มเข็ม

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวเนตรนภิส รัตนะ

รหัสนักศึกษา: 13510191

กลุ่ม: Web and Interactive 2

อีเมล: cheeze.yim@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.ปานรวี พุ่มเข็ม

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     ในการออกไดฟ์นักดำน้ำจะมีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญลงในสมุดกระดาษ หรือเรียกว่า ล๊อคบุ๊ก โดยจะมีการบันทึกปัญหาที่พบระหว่างการดำน้าเพื่อให้ การออกไดฟ์ครั้งถัดไปมีความปลอดภัยมากขึ้น การวาดแผนภาพใต้น้ำเป็น บอกถึงข้อมูลใต้น้ำแก่นักดำน้ำอื่น สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาทักษะตนเองและใช้ในการยื่นสอบเป็นไดฟ์มาสเตอร์หรือครูสอนดำน้ำได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ทางทะเลได้อีกด้วย ซึ่งปัญหาที่พบจากการใช้สมุดบันทึก เช่น ความไม่สะดวกในการจดบันทึก, การลืมนำสมุดบันทึกพกติดตัวหรือในการวาดแผนภาพใต้น้ำนักดำน้ำบางคนอาจจะไม่ถนัดในการวาดรูปด้วยมือ นอกจากนี้นักดำน้ำทุกคนจะต้องพกมือถือ ไว้เพื่อฉุกเฉิน หากมีเว็บที่สามารถแสดงผลบนมือถือโดยฟังก์ชันการทำงานที่ ครอบคลุม และมีฟังก์ชันที่ดึงดูดผู้ใช้งาน เช่น การสร้างแผนภาพใต้น้ำโดยมี ไอคอนภาพให้เลือกจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการบันทึกล๊อคบุ๊กให้มีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

• Javascript

• Apache, PHP, MySQL

• Mobile CSS

• Photoshop, Illustrator, Dreamweaver

 

ผลการดำเนินงาน
1. ระบบสามารถทำการบันทึกข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งบนมือถือและ

คอมพิวเตอร์
2. ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลการดำน้ำทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
3. ระบบสามารถเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้
4. ระบบสามารถค้นหารายชื่อเพื่อแสดงข้อมูลการดำน้ำของผู้อื่นได้

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวเนตรนภิส รัตนะ
รางวัลที่ได้รับผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้บน PC และ mobile ได้

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- ตรวจสอบเรื่องความละเอียดเรียบร้อยของงานให้ดีกว่านี้

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- นักดำน้ำต้องใช้ขาดไม่ได้เลยทีเดียว

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- รายละเอียดบางอย่างเล็กเกินการนำไปใช้ในmobile

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ น่าจะมีให้ใส่ภาพถ่ายได้ด้วยครับ

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- ดูไม่ทัน ไม่เข้าใจประโยชน์ของApp

แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุดสร้างสรรค์งานออกแบบ
ระบบจัดการเว็บไซต์สำหรับโครงการสัมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว สังฆมณฑลราชบุรี

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง