Mobile Application

เกมส่งเสริมธุรกิจร้านกาแฟ

Coffee Shop Industry Management Development Game

Coffee Shop Industry Management Development Game

นางสาวภนิดดา มารยาท
รหัสนักศึกษา: 13500215
กลุ่ม: Web and Interactive 2
อีเมล: phaniidda@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.ปานรวี พุ่มเข็ม

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวภนิดดา มารยาท

รหัสนักศึกษา: 13510215

กลุ่ม: Web and Interactive 2

อีเมล: phniidda@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.ปานรวี พุ่มเข็ม

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     ปัจจุบันนี้ธุรกิจ  มีการเติบโตขึ้นอย่างมากและผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ใฝ่ฝันอยากจะมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเอง รวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าจึงได้ ไปสอบถามคนใกล้ตัวว่าถ้าหากอยากจะเปิดธุรกิจอยาจะเปิดร้านอะไรมากที่สุด คนส่วนใหญ่ให้คำตอบว่า อยากจะเปิดร้านกาแฟ เพราะว่าเป็นธุรกิจที่ดูสบาย ชิล ๆ ตัวจึงเป็นที่มาของเกมเปิดร้านกาแฟขึ้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ ผู้เล่นเกิดความเรียนรู้ในสูตรของกาแฟ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และเกิดความสนุกนานเพลิดเพลินกับตัวเกม

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash
• ActionScript 3.0, MySQL, PHP

ผลการดำเนินโครงงาน
1. ผู้เล่นสามารถจดจำสูตรกาแฟได้ดี
2. ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3. ผู้เล่นนำสูตรภายในเกมไปประยุกต์ใช้จรงได้

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นาวสาวภนิดดา มารยาท
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- แนวคิดดี ,ใช้งาน graphic ได้ดูสร้างสรรค์

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- น่าเล่นครับทำให้รู้เรื่องของ coffeeด้วย

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- ปัญหาตัวหนังสือเหลี่ยมๆกันระหว่าง labelกับค่า
- ปัญหาการโหลดแล้วซ้อนทับกัน

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- ผลงานของเรานำไปต่อยอดได้อีก ฝึกเรื่องความละเอียดของงานให้ดีนะค่ะ

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ อรุณี บุตมะ

- ถ้าในเกมแต่ละด่านควรเพิ่มเสน่ห์เกี่ยวกับกาแฟ เช่นขั้นตอนการชง กาแฟบางตัวที่เป็น highlight
- ควรมีสรุปให้เห็นด้วยว่าที่คนเล่นทำได้ยอดขายหรือติดลบเท่าไหร่ เพราะ? ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- ได้ประโยชน์ความรู้ชงกาแฟ
- การวางตำแหน่งกล่องข้อความสะเปะสะปะดูยาก

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ ถ้้ามีการแข่งขันในSocial Network ก็น่าสนุกกว่านี้ครับ

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ ถ้้ามีการแข่งขันในSocial Network ก็น่าสนุกกว่านี้ครับ

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- งานดีดูสนุกน่าสนใจ นำเสนอPlay-pauseพูดแทรก ทำให้ผู้ฟังสะดุด

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง