Mobile Application

เว็บสำหรับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน
กรณีศึกษาร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์

Website furniture and interior decoration Case study Phunya furniture design

นางสาวลัคนา สงธนู
รหัสนักศึกษา: 13510228
กลุ่ม: Web and Interactive 1
อีเมล: nam.lakkana@gmail.com
ที่ปรึกษา: ผ.ศ.อาวิน อินทรังษี

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวลัคนา สงธนู

รหัสนักศึกษา 1351228

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: nam.lakkana@gmail.com

ที่ปรึกษา: ผ.ศ.อาวิน อินทรังษี

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     เว็บไซต์สำหรับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในกรณีศึกษาร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์" จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของทางร้านจากเดิมทางร้านไม่ได้มีบริการในการสั่งทำสินค้าภายในเว็บไซต์ จึงทำให้เกิดความยุ่งยากหรือล่าช้าในการจัดทำสินค้า นอกจากนั้นยังเป็นการขยายตลาด เพิ่มกลุ่มลูกค้า โดยเว็บไซต์จะให้ลูกค้าสามารถสั่งทำสินค้าที่ตนเองต้องการ สามารถเลือกสีและประเภทของไม้ได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นยังมีแอปพลิเคชันในการตกแต่งห้อง สามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ หมุน เลื่อน เปลี่ยนสีได้ตามต้องการ และยังสามารถเปลี่ยนสีพื้นและผนังห้องได้อีกด้วย ทำให้เกิดความน่าสนใจและสนุกไปกับการตกแต่งห้อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ได้ตรงความต้องการ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในที่สุด

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• PHP, MySQL , Action Script 3.0
• Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash

ผลการดำเนินโครงการ
1.สมาชิกสามารถสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ได้ตามต้องการและแจ้งชำระเงินได้
2.สมาชิกสามารถแก้ไขประวัติส่วนตัวและรหัสผ่านได้
3.สมาชิกสามารถดูประวัติการสั่งทำของตนเองได้
4.สามารถตกแต่งห้องด้วย Export และ Save รูปมายังอัลบั้มส่วนตัวได้
5.ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก และประวัติการสั่งทำสินค้าของสมาชิกแต่ละคนได้
6.ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบประเภทของเฟอร์นิเจอร์และเฟอร์นิเจอร์ได้
7.ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการสั่งทำสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งทำ ดูรายละเอียดและยืนยันการชำระเงิน และการขนส่งได้

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวลัคนา สงธนู
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- การออกแบบเว็บเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ แต่เรื่องขั้นตอนการใช้งานควรไปดูเพิ่มเติม(ส่วนสมัคร,เลือกซื้อของ)
- ส่วนBackoffice ควรออกแบบให้ใช้งานง่าย(dashboard) เพราะบางทีเราไม่ใช่ Admin คนเดียว

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- น่าสนใจมากครับ สามารถลอง Design เองได้

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- รูปแบบการalertน่าจะมีรูปแบบที่ดีกว่านี้
- มี function จัดแต่งห้องด้วย

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- ผลงานดูดีระดับมืออาชีพจริงๆครับ

โดยอาจารย์อรุณี บุตรมะ

- ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณี เกมตกแต่ง แต่งแล้วได้อะไร มันเชื่อมโยงให้เพิ่มยอดขาย furniture?

โดยอาจารย์จุลพงศ์ เตชนิกรณ์รัตน์

- ฟังก์ชั่นการตกแต่งห้องใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- เกมยังไม่ส่งเสริมการขายเท่าไหร่ จุดเด่นยังไม่ชัดเจน

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ในส่วนของการตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์น่าจะมีเลือกห้องได้หลายแบบหน่อยเพราะบางคนห้องไม่เป็น4เหลี่ยม

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- นำเสนอไม่เห็นภาพชัด จุดเด่นของเว็บยังไม่มี

ระบบนัดหมายและติดตามผู้ป่วยหลังจากกลับจากโรงพยาบาล กรณีศึกษา หอผู้ป่วยบาดเจ็บโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลศิริราช
แอปพลิเคชันเกมบนเฟสบุ๊กเกมพัฒนาทักษะสมาธิ:เจ้าหนูไซเบอร์ดรอยด์ตะลุยอวกาศ

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง