Mobile Application

เว็บไซต์การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน

Chiangkhan Travel Sites

นางสาวสิริวรรณ ทองเกลี้ยง
รหัสนักศึกษา: 13510253
กลุ่ม: Web and Interactive 1
อีเมล: everythingict@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.รักชนก สุขะกาลนันท์

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวสิริวรรณ ทองเกลี้ยง

รหัสนักศึกษา: 13510253

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: everythingict@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.รักชนก สุขะกาลนันท์

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

ที่มาและความสำคัญของปัญหา
เมืองเชียงคานในปัจจุบันเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในสายตาของนักท่องเที่ยว เป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ยังไม่เป็นที่นิยมจึงทำเว็บไซต์การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคานขึ้นมาเพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน และเพื่อเป็นการโฆษณา สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกในให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการในการมาเที่ยวเชียงคานได้ง่ายขึ้น และสะดวกมากยิ่งขึ้น

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
ฟังก์ชันหลักๆของจุลนิพนธ์มีดังต่อไปนี้ มีฟังก์ชัน Register, มีฟังก์ชัน Login, มีฟังก์ชัน Customer Review, ฟังก์ชัน Booking Tour, มีฟังก์ชันเพิ่ม Activity , มีฟังชั่นสำหรับเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล และผู้ประกอบการสามารถที่จะสามารถที่จะมีร้านของตนได้หลายร้าน

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
- เพื่อเป็นการโฆษณา สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกใน อ. เชียงคาน จ.เลย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการในการมาเที่ยวเชียงคาน ได้ง่ายขึ้น และสะดวกมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

• PHP
• Dreamweaver
• HTML, CSS, Javascript
• MySQL

 

ผลการดำเนินโครงการ
จากการดำเนินงานระบบมีความสามารถในการทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
- ระบบสามารถให้สมาชิกเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ - ระบบสามารถให้ผู้ดูแลระบบอนุญาตและไม่อนุญาตสมาชิกที่เพิ่งสมัครเข้ามาได้ - ระบบสามารถให้สมาชิกเลือกประเภทกิจการของคนเองได้
- ระบบสามารถให้บุคคลทั่วไปจองทัวร์ได้
- ระบบสามารถให้สมาชิกเท่านั้นดูรายชื่อคนที่จองทัวร์ของตน
- ระบบสามารถให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกได้
- ระบบสามารถให้ผู้ดูแลระบบปิดกั้นข้อมูลที่ไม่สุภาพได้

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ICT Silpakorn : Show Reel 2 Chiangkhan Travel Sites
ICT Silpakorn : showreel 1.0 Application for Chiangkhan Travel Sites
ICT Silpakorn : Demo 1.0 Application for Chiangkhan Travel Sites
ICT Silpakorn : Prototye4.0 Application for Chiangkhan Travel Sites
ICT Silpakorn : Prototye3.5 Application for Chiangkhan Travel Sites
ICT Silpakorn : showreel 3.0 Application for Chiangkhan Travel Sites
ICT Silpakorn : showreel 2.5 Application for Chiangkhan Travel Sites
ICT Silpakorn : showreel 2.0 Application for Chiangkhan Travel Sites
ICT Silpakorn : showreel 1.5 Application for Chiangkhan Travel Sites
ICT Silpakorn : showreel 1.0 Application for Chiangkhan Travel Sites

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวสิริวรรณ ทองเกลี้ยง
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

อาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- การออกแบบเว็บทำได้ดี เข้ากันกับสถานที่ ให้ความรู้สึกและอารมณ์ร่วมไปกับสถานที่ได้

อาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- หน้าHomepage เข้ากับบรรยากาศมากเลย เห็นแล้วอยากไป

อาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Graphicน่ารักดี

อาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- 'อนุญาต' เขียนผิด

อาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาดี

อาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- ออกแบบหน้าเว็บได้สวยงามน่าสนใจดีครับ

อาจารย์อรุณี บุตรมะ

ต้องมองออกเป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มธุรกิจเชียงคาน ควรให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่คนเข้าเว็บด้วยเพื่อดึงดูนอกเหนือจากข้อมูลธรรมดา
- กลุ่มคนเที่ยวต้องเพิ่ม function หรือทำอย่างไรที่จะโปรโมตให้เข้ามาใช้งาน

อาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- เว็บดูธรรมชาติเข้ากับเนื้อหาดี

อาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ

อาจารย์อรุณี บุตรมะ

- เว็บดีไซน์สวย ระบบดี ยังไม่แตกต่างจากเว็บอื่น นำเสนอปานกลาง

แอปพลิเคชันแนะนำการนวดเพื่อผ่อนคลายอย่างถูกวิธีบนโทรศัพท์ไอโฟน

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง