Mobile Application

เกมส่งเสริมการจดจำแบรนด์กรณีศึกษาอีซีโก

Ezygo Game Application on Facebook

นางสาวอรวรรณ อร่ามวิทย์
รหัสนักศึกษา: 13510263
กลุ่ม: Web and Interactive 3
อีเมล: yukcocu.yuko@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.ธงชัย เจิมจรุง

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวอรวรรณ อร่ามวิทย์

รหัสนักศึกษา: 13510263

กลุ่ม: Web and Interactive 3

อีเมล: yukcocu.yuko@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.ธงชัย เจิมจรุง

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

    โครงงานจุลนิพนธ์เรื่องนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการทำเกมบนสื่อเว็บไซน์สังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งเป็นเกมเพื่อการส่งเสริมการจดจำแบรนด์สินค้า ในที่นี้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งอีซีโกเป็นกรณีศึกษา
   ลักษณะเกมเป็นเกมแนวบริหารจัดการ จำลองว่าผู็เล่นเป็นเจ้าของธุรกิจอีซีโกและต้องบริหารจัดการธุรกิจของตนให้ดีที่สุด เป็นเกมที่ต้องแข่งขันกับเวลา ต้องผลิตข้าวกล่องตามรายการสินค้าที่เข้ามาให้ไวที่สุด เมื่อผู้เล่นได้เล่นก็จะเกิดการจดจำรายการสินค้าของแบรนด์ได้ด้วย


ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Actionscript 3.0
• MySQL, Javascript, PHP,JSON
• Flash, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Maya

ผลการดำเนินโครงงาน
1. ผู้ใช้งานจดจำแบรนด์สินค้าได้
2. ผู้ใช้งานจดจำรายการสินค้าของแบรนด์ที่ปรากฎในเกมได้ดี
3. ผู้ใช้งานได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่ออรวรรณ อร่ามวิทย์
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่นประเภท Digital media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- เกมน่าสนใจ ออกแบบดี นำเสนอครบถ้วน

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- Graphicสวยดีน่าเล่นครับ

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- ดูรกๆไปหน่อย

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- Artdesign ของเกมส์ มีการนำ3Dมาใช้ภานในเกมส์ ทำให้ผลงานมีความแตกต่างและน่าสนใจ เพิ่มความน่าเล่นให้กับตัวเกมส์เป็นอย่างมาก

โดยอาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศรี

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- look and feel ยังอยู่ในระดับธรรมดา
- Graphic 3มิติสวยงาม

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- ผลงานดูน่าสนใจ

โดยอาจารย์อรุณี บุตรมะ

- ส่วนใหญ่ทำออกมาได้ดีแต่ถ้าเพิ่ม gimmick เกมที่ทำอย่างไรให้ user เข้ามาเล่นเป็นประจำหรือมีความถี่ในการเล่นเพิ่มขึ้น เช่นเข้าเล่นใน10ชั่วโมง ผลิตได้เพิ่มเป็นต้น

โดยอาจารย์จุลพงศ์ เตชนิกรณ์รัตน์

- Nice game

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- ลักษณะกราฟิกยังหาเอกลักษณ์มาแสดงไม่ชัดเจน เช่นอาคารต่างๆ

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ น่าจะมีระดับโรงงานหลากหลายกว่านี้ เข่นupgradeฟาร์มได้อะไรประมาณนี้ครับ

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง