ผลงานจุลนิพนธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางท้องถนน ผ่านสถานีวิทยุจส.100 บนไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายสิทธิธร โชคนาคะวโร

ประเภท: Mobile Application

     แจ้งเหตุการณ์จราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มเป็นการเพิ่มช่องทาง ในการแจ้งเหตุและความรวดเร็ว ในการระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการขอรับความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุให้ผู้อื่นทราบ

โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบ บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายณัฐนันท์ รัตนคุณาวงศ์

ประเภท: Mobile Application

     แอปพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของอีเวนท์เล็กๆที่ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง และปัญหาของผู้คนที่ไม่สามารถทราบถึงข่าวสารของอีเวนท์ทั้งหมดที่ถูกจัดขึ้นในช่วงนั้นๆได้

ระบบการจัดการเว็บไซต์สำหรับ โครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว สังฆมณฑลราชบุรี

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวบุญญากร ฉินสวัสดิ์พันธุ์

ประเภท: Web Application

     เว็บไซต์ที่ช่วยในการจัดการข้อมูล สะดวกต่อการจองเข้าร่วมและเพื่อเผยแพร่ ด้วยขบวนการต่างๆในการจัดการกับข้อมูล การนำเสนอเนื้อหาครบถ่วนสำหรับครอบครัว การเผยแพร่เว็บไซต์ที่เชื่อมกับโซเชียวเน็ตเวิร์ค(Social network) ระบบการจัดการกับฐานข้อมูลเพื่อสะดวกและง่ายต่อการดำเนินในอนาคต

แอปพลิเคชันสำหรับให้บริการข้อมูลศูนย์บริการรถยนต์ บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายกฤษณะ ยืนยง

ประเภท: Mobile Application

     เป็นระบบที่พัฒนามาสำหรับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหา แก้ไข เพิ่มข้อมูลศูนย์บริการ รถยนต์ประเภทต่างๆ

ระบบซื้อขายและออกแบบเสื้อยืด

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวเกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ

ประเภท: Web Application

     ระบบคอมมิวนูนิตี้ที่ช่วยให้คนร่วมสนุกกับการแข่งขันประกวดออกแบบเสื้อยืด หากผลงานของคุณได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกท่านอื่นสูงที่สุดคุณก็จะได้รางวัลตอบแทน และได้นำลายเสื้อไปผลิตจริงขายหน้าเว็บไซต์

แอปพลิเคชันเกมบนเฟสบุ๊กเกมพัฒนาทักษะสมาธิ: เจ้าหนูไซเบอร์ดรอยด์ตะลุยอวกาศ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาววาสนา สุนทรหงษ์

ประเภท: Flash Interactive

     แอปพลิเคชันบนเฟสบุ๊กที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบเกมในสังคมออนไลน์ สามารถใช้เกมพัฒนาทักษะการใช้สมาธิ การประสานกันระหว่างมือกับตา อีกทั้งยังให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้ใช้งานและเป็นการใช้เกมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเอง

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสฺุธิดา ช่วยเนียม

ประเภท: Web Application

     เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระบบบุคลากร ระบบสืบค้นงานวิจัย และระบบจองห้องประชุมและรถ เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

เกมบนสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสารทางการตลาด กรณีศึกษา อิชิตันกรีนที

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายนราธิป ศรีแจ่ม

ประเภท: Flash Interactive

     โครงงานจุลนิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของอิชิตันกรีนที สร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ อิชิตันกรีน ซึ่งเป็นเกมออนไลน์บนเว็บไซต์ สือสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาเกมเป็นการแทรกจุดเด่นต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์ของอิชิตันกรีนที

แอปพลิเคชันวิเคราะห์ช่วยเหลือและแนะนำการออกกำลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายพงศธร ถานะสุข

ประเภท: Mobile Application

     แอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองการออกกำลังกายอย่างจริงจัง สร้างวินัยในการออกกำลังกายให้กับ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์บนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวกันตินันท์ วีรเศรษฐกุล

ประเภท: Mobile Application

     จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้จักรยาน และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางจักรยานบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

ระบบบันทึกประวัติการดำน้ำและสร้างแผนภาพใต้น้ำ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวเนตรนภิส รัตนะ

ประเภท: Web Application

     ระบบบันทึกข้อมูลการดำน้ำของนักดำน้ำสามารถแสดงผลได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะตนเองและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางทะเลได้

แอปพลิเคชันแนะนำการนวดเพื่อผ่อนคลายอย่างถูกวิธีบนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายฑิตพงศ์ หมื่นสา

ประเภท: Mobile Application

     แอปพลิเคชันนี้ รวบรวมวิธีการบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย มีเพลงบรรเลงเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย วิดีโอสอนการนวดในท่าต่างๆ และการฝึกนวดโดยผู้ใช้เองบนหน้าจอโทรศัพท์ไอโฟน เพื่อฝึกทักษะการนวดอย่างถูกวิธี สามารถวัดผลได้จากคะแนนที่ได้ฝึกไปแต่ละครั้ง

เกมส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวศุภลักษณ์ แสงสว่าง

ประเภท: Flash Interactive

     เกมแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

แอปพลิเคชันการจัดการตารางสิ่งที่ต้องทำส่วนบุคคลบนระบบปฎิบัติการไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวปณิชา โดยชื่นงาม

ประเภท: Flash Interactive

     เกมแสดงเส้นทางการเดินทางไปทำบุญ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดในแต่ละด่าน

โปรแกรมวางแผนแนะนำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเยาวราชบนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวณัฐวิภา ธนัญชยานนท์

ประเภท: Mobile Application

     แอปพลิเคชั่นที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวทั่วเยาวราช หากคุณเป็นคนชอบการทำบุญ ชอบชิม ชอบทาน ชอบอาหารอร่อยๆ ชอบพักผ่อนผ่อนคลาย ชอบการท่องเที่ยวที่ได้รับสาระ คุณต้องไม่พลาดแอปพลิเคชันไชนาทาวน์ที่จะนำพาคุณไปตามเส้นทางสี่อิ่ม อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ อิ่มกาย

ระบบนัดหมายและติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากกลับจากโรงพยาบาล กรณีศึกษา หอผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง(spinal unit) โรงพยาบาลศิริราช

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวมัณฑนา คงกลาง

ประเภท: Web Application

     ระบบนัดหมายและติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากกลับจากโรงพยาบาลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการรักษาและเห็นถึงความสำคัญของการมาตรวจตามนัด

แอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารสุขภาพปิ่นโตเดลิเวอรี

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย วิภาพร หาญสัมฤทธิศักดิ์

ประเภท: Mobile Application

     ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลร้านอาหารสุขภาพที่มีบริการส่งอาหารปิ่นโตพร้อมทั้งเมนูอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพและพร้อมให้บิรการกํบผู้ใช้งาน

แอปพลิเคชันค้นหาและแนะนำเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวณัชชา เจริญรักษ์วิทยา

ประเภท: Mobile Application

     แอปพลิเคชันที่ช่วยค้นหา ให้รายละเอียด และแนะนำเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดินMRT เพื่อสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าลดปัญหาการจราจรติดขัด

แอปพลิเคชั่นส่งเสริมและแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมจิตอาสาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย ทศพร ตนสุขขา

ประเภท: Web Application

     แอปพลิเคชั่นส่งเสริมและแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค เป็น Facebook Application ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้เหล่าผู้มีจิตอาสา มาช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาดีๆ เพื่อเป็นการเชิญชวนกันไปทำในสิ่งที่ดีๆ เมื่อทุกๆคนมีจิตใจอาสา มีความเสียสละแล้ว สังคมเราก็จะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้น

โปรแกรมประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นเพื่อการติดตามและใช้บริการ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายวุฒิพันธ์ เทศสมบูรณ์

ประเภท: Mobile Application

     โปรแกรมประชาสัมพันธ์โปรชั่นจากผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปและให้ผู้ใช้งานได้ทราบจากบนโทรศัพท์มือถือ

เว็บไซต์สำหรับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในกรณีศึกษาร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย ลัคนา สงธนู

ประเภท: Web Application

     เว็บไซต์สำหรับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในกรณีศึกษาร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์" จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของทางร้านจากเดิมทางร้านไม่ได้มีบริการในการสั่งทำสินค้าภายในเว็บไซต์ จึงทำให้เกิดความยุ่งยากหรือล่าช้าในการจัดทำสินค้า โดยเว็บไซต์จะให้ลูกค้าสามารถสั่งทำสินค้าที่ตนเองต้องการ สามารถเลือกสีและประเภทของไม้ได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นยังมีแอปพลิเคชันในการตกแต่งห้อง สามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ หมุน เลื่อน เปลี่ยนสีได้ตามต้องการ และยังสามารถเปลี่ยนสีพื้นและผนังห้องได้อีกด้วย ทำให้เกิดความน่าสนใจและส

แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุดสร้างสรรค์งานออกแบบ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวนิสานันท์ พลอาสา

ประเภท: Mobile Application

     แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุดลร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้บริการของห้องสมุดอีกทางหนึ่ง ให้เกิดความสะดวกสบายแก่สมาชิกหรือผู้ที่สนใจอื่น

เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสุดารัตน์ แดงวิจิตร

ประเภท: Flash Interactive

     เป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนบวกกับการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้วิเคราะห์สังเกต รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กหรือผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้จากคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความคิด และความต้องการของพวกเขาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

เว็บไซต์การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสิริวรรณ ทองเกลี้ยง

ประเภท: Web Application

     เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่ของเชียงคาน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยมีการเพิ่มข้อมูลโดยเจ้าของกิจการโดยตรง เว็บไซต์จะบอกรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจ และวางแผนในการมาเที่ยวเชียงคานได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

เกมส่งเสริมการจดจำแบรนด์กรณีศึกษาอีซีโก

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวอรวรรณ อร่ามวิทย์

ประเภท: Flash Interactive

     แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำของผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นเกมแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยเลือกกรณีศึกษาของ อีซีโก เพื่อสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับผู้เล่นควบคู่ไปกับการโปรโมทสินค้าของแบรนด์ในเวลาเดียวกัน

เว็บไซต์แนะนำและเลือกซื้อของเล่นเด็ก

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย พรทิพย์ แซ่เบ้

ประเภท: Web Application

     เว็บไซต์แนะนำการเลือกซื้อของเล่นเด็กตามผลของแบบวัดพัฒนาการเพื่อตรงตามความต้องการของผู้ใช้สูงสุด และอีกทางเลือกของผู้ขายเพื่อขายของผ่านทางเว็บไซต์

เกมส่งเสริมธุรกิจร้านกาแฟ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย ภนิดดา มารยาท

ประเภท: Flash Interactive

     เกมธุรกิจร้านกาแฟ เรียนรู้สูตรการทำกาแฟ และการชงกาแฟ ให้ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และ เกิดความเพลินเพลินในการเล่น และมีความคิดสร้างสรรค์

เกมออนไลน์ "สมุนไพรใกล้ตัว" เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวง

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวศรินลักษณ์ สุธารส

ประเภท: Flash Interactive

     เกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวงโดยจำลองขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินบนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสุดรัก กำเนิดแสง

ประเภท: Mobile Application

     แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินนี้ ได้รวบรวมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ในแอปพลิเคชันนี้ โดยคำนึงถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจริงๆ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวหัวหิน

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาว อัญชลี ลัญจกรวงศ์

ประเภท: Web Application

     เป็นศูนย์กลางการจัดการภายในหอพักนักศึกษา ซึ่งจะช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักรวมถึงเจ้าหน้าที่หอพักระบบในการเข้าถึง และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว