สิทธิธร โชคนาคะวโร

This is your employment contract customwriting paper You have some general rights, for example: access for people with disabilities, protection for you and your luggage in the event of an accident, and clear and complete information even before you buy your ticket.

This is your employment contract customwriting paper You have some general rights, for example: access for people with disabilities, protection for you and your luggage in the event of an accident, and clear and complete information even before you buy your ticket.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แอปพลิเคชันการจัดการตารางสิ่งที่ต้องทำส่วนบุคคลบนระบบปฎิบัติการไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวปณิชา โดยชื่นงาม

ประเภท: Flash Interactive

    เกมแสดงเส้นทางการเดินทางไปทำบุญ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดในแต่ละด่าน

เกมส่งเสริมธุรกิจร้านกาแฟ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย ภนิดดา มารยาท

ประเภท: Flash Interactive

    เกมธุรกิจร้านกาแฟ เรียนรู้สูตรการทำกาแฟ และการชงกาแฟ ให้ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และ เกิดความเพลินเพลินในการเล่น และมีความคิดสร้างสรรค์

ระบบซื้อขายและออกแบบเสื้อยืด

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวเกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ

ประเภท: Web Application

    ระบบคอมมิวนูนิตี้ที่ช่วยให้คนร่วมสนุกกับการแข่งขันประกวดออกแบบเสื้อยืด หากผลงานของคุณได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกท่านอื่นสูงที่สุดคุณก็จะได้รางวัลตอบแทน และได้นำลายเสื้อไปผลิตจริงขายหน้าเว็บไซต์

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์