สิทธิธร โชคนาคะวโร

I sing in a choir write me a book report Mansour was appointed to the court by President Hosni Mubarak but elevated to the chief justice post by Morsi. Mansour will serve until new elections are held. No date has been given on the elections.

I sing in a choir write me a book report Mansour was appointed to the court by President Hosni Mubarak but elevated to the chief justice post by Morsi. Mansour will serve until new elections are held. No date has been given on the elections.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ระบบซื้อขายและออกแบบเสื้อยืด

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวเกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ

ประเภท: Web Application

    ระบบคอมมิวนูนิตี้ที่ช่วยให้คนร่วมสนุกกับการแข่งขันประกวดออกแบบเสื้อยืด หากผลงานของคุณได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกท่านอื่นสูงที่สุดคุณก็จะได้รางวัลตอบแทน และได้นำลายเสื้อไปผลิตจริงขายหน้าเว็บไซต์

แอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารสุขภาพปิ่นโตเดลิเวอรี

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย วิภาพร หาญสัมฤทธิศักดิ์

ประเภท: Mobile Application

    ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลร้านอาหารสุขภาพที่มีบริการส่งอาหารปิ่นโตพร้อมทั้งเมนูอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพและพร้อมให้บิรการกํบผู้ใช้งาน

แอปพลิเคชันวิเคราะห์ช่วยเหลือและแนะนำการออกกำลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายพงศธร ถานะสุข

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองการออกกำลังกายอย่างจริงจัง สร้างวินัยในการออกกำลังกายให้กับ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์