สิทธิธร โชคนาคะวโร

We were at school together clomipramine 100mg Sen. Mark Begich, D-Alaska, and Lisa Murkowski, R-Alaska, who are the furthest Senators from the southern border, got a sweet deal for Alaska with provisions that would give their state access to more seasonal seafood workers. The amendments would allow the seafood industry to hire short-term workers under the "Summer Work Travel" visa program and expedite the

We were at school together clomipramine 100mg Sen. Mark Begich, D-Alaska, and Lisa Murkowski, R-Alaska, who are the furthest Senators from the southern border, got a sweet deal for Alaska with provisions that would give their state access to more seasonal seafood workers. The amendments would allow the seafood industry to hire short-term workers under the "Summer Work Travel" visa program and expedite the

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสุดารัตน์ แดงวิจิตร

ประเภท: Flash Interactive

    เป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนบวกกับการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้วิเคราะห์สังเกต รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กหรือผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้จากคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความคิด และความต้องการของพวกเขาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

ระบบนัดหมายและติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากกลับจากโรงพยาบาล กรณีศึกษา หอผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง(spinal unit) โรงพยาบาลศิริราช

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวมัณฑนา คงกลาง

ประเภท: Web Application

    ระบบนัดหมายและติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากกลับจากโรงพยาบาลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการรักษาและเห็นถึงความสำคัญของการมาตรวจตามนัด

เว็บไซต์แนะนำและเลือกซื้อของเล่นเด็ก

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย พรทิพย์ แซ่เบ้

ประเภท: Web Application

    เว็บไซต์แนะนำการเลือกซื้อของเล่นเด็กตามผลของแบบวัดพัฒนาการเพื่อตรงตามความต้องการของผู้ใช้สูงสุด และอีกทางเลือกของผู้ขายเพื่อขายของผ่านทางเว็บไซต์

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์