สิทธิธร โชคนาคะวโร

What sort of music do you listen to? buy cozaar 4. Get the miscellaneous junk out of the closet. There’s no need for scrapbooks and camera instruction booklets to be mixed in with your clothes. Store these miscellaneous items in clear containers in the attic or basement, or up high with labels so you can find these items quickly when needed.

What sort of music do you listen to? buy cozaar 4. Get the miscellaneous junk out of the closet. There’s no need for scrapbooks and camera instruction booklets to be mixed in with your clothes. Store these miscellaneous items in clear containers in the attic or basement, or up high with labels so you can find these items quickly when needed.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แอปพลิเคชันแนะนำการนวดเพื่อผ่อนคลายอย่างถูกวิธีบนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายฑิตพงศ์ หมื่นสา

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันนี้ รวบรวมวิธีการบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย มีเพลงบรรเลงเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย วิดีโอสอนการนวดในท่าต่างๆ และการฝึกนวดโดยผู้ใช้เองบนหน้าจอโทรศัพท์ไอโฟน เพื่อฝึกทักษะการนวดอย่างถูกวิธี สามารถวัดผลได้จากคะแนนที่ได้ฝึกไปแต่ละครั้ง

แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินบนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสุดรัก กำเนิดแสง

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินนี้ ได้รวบรวมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ในแอปพลิเคชันนี้ โดยคำนึงถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจริงๆ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวหัวหิน

เกมส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวศุภลักษณ์ แสงสว่าง

ประเภท: Flash Interactive

    เกมแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์