สิทธิธร โชคนาคะวโร

Can I take your number? myrtle hobble lotrel 10 owen Villa blamed the declining interest in the priesthood on the influence of other religions, family disintegration and a growing secularization that has pushed young people to be more interested in materialism than spirituality.

Can I take your number? myrtle hobble lotrel 10 owen Villa blamed the declining interest in the priesthood on the influence of other religions, family disintegration and a growing secularization that has pushed young people to be more interested in materialism than spirituality.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางท้องถนน ผ่านสถานีวิทยุจส.100 บนไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายสิทธิธร โชคนาคะวโร

ประเภท: Mobile Application

    แจ้งเหตุการณ์จราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มเป็นการเพิ่มช่องทาง ในการแจ้งเหตุและความรวดเร็ว ในการระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการขอรับความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุให้ผู้อื่นทราบ

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาว อัญชลี ลัญจกรวงศ์

ประเภท: Web Application

    เป็นศูนย์กลางการจัดการภายในหอพักนักศึกษา ซึ่งจะช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักรวมถึงเจ้าหน้าที่หอพักระบบในการเข้าถึง และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

โปรแกรมวางแผนแนะนำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเยาวราชบนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวณัฐวิภา ธนัญชยานนท์

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชั่นที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวทั่วเยาวราช หากคุณเป็นคนชอบการทำบุญ ชอบชิม ชอบทาน ชอบอาหารอร่อยๆ ชอบพักผ่อนผ่อนคลาย ชอบการท่องเที่ยวที่ได้รับสาระ คุณต้องไม่พลาดแอปพลิเคชันไชนาทาวน์ที่จะนำพาคุณไปตามเส้นทางสี่อิ่ม อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ อิ่มกาย

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์