สิทธิธร โชคนาคะวโร

Your cash is being counted schnell viel geld verdienen im internet

Your cash is being counted schnell viel geld verdienen im internet

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แอปพลิเคชันการจัดการตารางสิ่งที่ต้องทำส่วนบุคคลบนระบบปฎิบัติการไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวปณิชา โดยชื่นงาม

ประเภท: Flash Interactive

    เกมแสดงเส้นทางการเดินทางไปทำบุญ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดในแต่ละด่าน

แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินบนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสุดรัก กำเนิดแสง

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินนี้ ได้รวบรวมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ในแอปพลิเคชันนี้ โดยคำนึงถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจริงๆ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวหัวหิน

แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุดสร้างสรรค์งานออกแบบ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวนิสานันท์ พลอาสา

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุดลร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้บริการของห้องสมุดอีกทางหนึ่ง ให้เกิดความสะดวกสบายแก่สมาชิกหรือผู้ที่สนใจอื่น

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์