สิทธิธร โชคนาคะวโร

Could you send me an application form? dosage imodium Brazil have won five World Cups, scored more goals than any other nation and are the only country to have appeared in every final tournament. But, ahead of the draw, it is the trauma of past defeats more than the astonishing record of victories that haunts many fans, commentators and former players.

Could you send me an application form? dosage imodium Brazil have won five World Cups, scored more goals than any other nation and are the only country to have appeared in every final tournament. But, ahead of the draw, it is the trauma of past defeats more than the astonishing record of victories that haunts many fans, commentators and former players.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แอปพลิเคชันเกมบนเฟสบุ๊กเกมพัฒนาทักษะสมาธิ: เจ้าหนูไซเบอร์ดรอยด์ตะลุยอวกาศ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาววาสนา สุนทรหงษ์

ประเภท: Flash Interactive

    แอปพลิเคชันบนเฟสบุ๊กที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบเกมในสังคมออนไลน์ สามารถใช้เกมพัฒนาทักษะการใช้สมาธิ การประสานกันระหว่างมือกับตา อีกทั้งยังให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้ใช้งานและเป็นการใช้เกมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเอง

แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุดสร้างสรรค์งานออกแบบ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวนิสานันท์ พลอาสา

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุดลร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้บริการของห้องสมุดอีกทางหนึ่ง ให้เกิดความสะดวกสบายแก่สมาชิกหรือผู้ที่สนใจอื่น

เว็บไซต์แนะนำและเลือกซื้อของเล่นเด็ก

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย พรทิพย์ แซ่เบ้

ประเภท: Web Application

    เว็บไซต์แนะนำการเลือกซื้อของเล่นเด็กตามผลของแบบวัดพัฒนาการเพื่อตรงตามความต้องการของผู้ใช้สูงสุด และอีกทางเลือกของผู้ขายเพื่อขายของผ่านทางเว็บไซต์

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์