สิทธิธร โชคนาคะวโร

Will I get travelling expenses? writing a dissertation proposal su Union leaders issued a critical statement after the order, accusing BART management negotiators of stalling until only hours remained before the strike would have begun to provide counter proposals on core pay and benefits.

Will I get travelling expenses? writing a dissertation proposal su Union leaders issued a critical statement after the order, accusing BART management negotiators of stalling until only hours remained before the strike would have begun to provide counter proposals on core pay and benefits.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

โปรแกรมวางแผนแนะนำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเยาวราชบนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวณัฐวิภา ธนัญชยานนท์

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชั่นที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวทั่วเยาวราช หากคุณเป็นคนชอบการทำบุญ ชอบชิม ชอบทาน ชอบอาหารอร่อยๆ ชอบพักผ่อนผ่อนคลาย ชอบการท่องเที่ยวที่ได้รับสาระ คุณต้องไม่พลาดแอปพลิเคชันไชนาทาวน์ที่จะนำพาคุณไปตามเส้นทางสี่อิ่ม อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ อิ่มกาย

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางท้องถนน ผ่านสถานีวิทยุจส.100 บนไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายสิทธิธร โชคนาคะวโร

ประเภท: Mobile Application

    แจ้งเหตุการณ์จราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มเป็นการเพิ่มช่องทาง ในการแจ้งเหตุและความรวดเร็ว ในการระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการขอรับความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุให้ผู้อื่นทราบ

เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสุดารัตน์ แดงวิจิตร

ประเภท: Flash Interactive

    เป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนบวกกับการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้วิเคราะห์สังเกต รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กหรือผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้จากคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความคิด และความต้องการของพวกเขาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์