สิทธิธร โชคนาคะวโร

What part of do you come from? buy losartan In addition, U.S. Trade Representative Michael Froman andhis counterparts from the 11 other TPP countries will meet atthe start of the Brunei round to discuss the difficult work thatmust be done to reach a deal by December 31.

What part of do you come from? buy losartan In addition, U.S. Trade Representative Michael Froman andhis counterparts from the 11 other TPP countries will meet atthe start of the Brunei round to discuss the difficult work thatmust be done to reach a deal by December 31.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ระบบซื้อขายและออกแบบเสื้อยืด

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวเกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ

ประเภท: Web Application

    ระบบคอมมิวนูนิตี้ที่ช่วยให้คนร่วมสนุกกับการแข่งขันประกวดออกแบบเสื้อยืด หากผลงานของคุณได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกท่านอื่นสูงที่สุดคุณก็จะได้รางวัลตอบแทน และได้นำลายเสื้อไปผลิตจริงขายหน้าเว็บไซต์

ระบบบันทึกประวัติการดำน้ำและสร้างแผนภาพใต้น้ำ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวเนตรนภิส รัตนะ

ประเภท: Web Application

    ระบบบันทึกข้อมูลการดำน้ำของนักดำน้ำสามารถแสดงผลได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะตนเองและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางทะเลได้

ระบบการจัดการเว็บไซต์สำหรับ โครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว สังฆมณฑลราชบุรี

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวบุญญากร ฉินสวัสดิ์พันธุ์

ประเภท: Web Application

    เว็บไซต์ที่ช่วยในการจัดการข้อมูล สะดวกต่อการจองเข้าร่วมและเพื่อเผยแพร่ ด้วยขบวนการต่างๆในการจัดการกับข้อมูล การนำเสนอเนื้อหาครบถ่วนสำหรับครอบครัว การเผยแพร่เว็บไซต์ที่เชื่อมกับโซเชียวเน็ตเวิร์ค(Social network) ระบบการจัดการกับฐานข้อมูลเพื่อสะดวกและง่ายต่อการดำเนินในอนาคต

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์