สิทธิธร โชคนาคะวโร

A staff restaurant buy calan While Brandon Lewis, Tory MP for Great Yarmouth, whose constituency includes the Hemsby area, pledged to help residents fight for more funds for coastal defence, some people were remarkably phlegmatic about the storm.

A staff restaurant buy calan While Brandon Lewis, Tory MP for Great Yarmouth, whose constituency includes the Hemsby area, pledged to help residents fight for more funds for coastal defence, some people were remarkably phlegmatic about the storm.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

เว็บไซต์การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสิริวรรณ ทองเกลี้ยง

ประเภท: Web Application

    เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่ของเชียงคาน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยมีการเพิ่มข้อมูลโดยเจ้าของกิจการโดยตรง เว็บไซต์จะบอกรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจ และวางแผนในการมาเที่ยวเชียงคานได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

เกมส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวศุภลักษณ์ แสงสว่าง

ประเภท: Flash Interactive

    เกมแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาว อัญชลี ลัญจกรวงศ์

ประเภท: Web Application

    เป็นศูนย์กลางการจัดการภายในหอพักนักศึกษา ซึ่งจะช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักรวมถึงเจ้าหน้าที่หอพักระบบในการเข้าถึง และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์