สิทธิธร โชคนาคะวโร

-999.9 UNION ALL SELECT 0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830

-999.9 UNION ALL SELECT 0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830303536,0x31303235343830

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ระบบการจัดการเว็บไซต์สำหรับ โครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว สังฆมณฑลราชบุรี

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวบุญญากร ฉินสวัสดิ์พันธุ์

ประเภท: Web Application

    เว็บไซต์ที่ช่วยในการจัดการข้อมูล สะดวกต่อการจองเข้าร่วมและเพื่อเผยแพร่ ด้วยขบวนการต่างๆในการจัดการกับข้อมูล การนำเสนอเนื้อหาครบถ่วนสำหรับครอบครัว การเผยแพร่เว็บไซต์ที่เชื่อมกับโซเชียวเน็ตเวิร์ค(Social network) ระบบการจัดการกับฐานข้อมูลเพื่อสะดวกและง่ายต่อการดำเนินในอนาคต

เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสุดารัตน์ แดงวิจิตร

ประเภท: Flash Interactive

    เป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนบวกกับการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้วิเคราะห์สังเกต รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กหรือผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้จากคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความคิด และความต้องการของพวกเขาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

เว็บไซต์แนะนำและเลือกซื้อของเล่นเด็ก

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย พรทิพย์ แซ่เบ้

ประเภท: Web Application

    เว็บไซต์แนะนำการเลือกซื้อของเล่นเด็กตามผลของแบบวัดพัฒนาการเพื่อตรงตามความต้องการของผู้ใช้สูงสุด และอีกทางเลือกของผู้ขายเพื่อขายของผ่านทางเว็บไซต์

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์