สิทธิธร โชคนาคะวโร

Cool site goodluck :) citrate viagra comparison Grain traders in Chicago were preparing to cope without weekly U.S. Department of Agriculture data on export sales typically released on Thursdays. The data, covering sales the previous week, can move prices for crops like corn and wheat if demand is unexpectedly strong or weak. can i take viagra with finasteride

Cool site goodluck :) citrate viagra comparison Grain traders in Chicago were preparing to cope without weekly U.S. Department of Agriculture data on export sales typically released on Thursdays. The data, covering sales the previous week, can move prices for crops like corn and wheat if demand is unexpectedly strong or weak. can i take viagra with finasteride

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุดสร้างสรรค์งานออกแบบ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวนิสานันท์ พลอาสา

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุดลร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้บริการของห้องสมุดอีกทางหนึ่ง ให้เกิดความสะดวกสบายแก่สมาชิกหรือผู้ที่สนใจอื่น

แอปพลิเคชันการจัดการตารางสิ่งที่ต้องทำส่วนบุคคลบนระบบปฎิบัติการไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวปณิชา โดยชื่นงาม

ประเภท: Flash Interactive

    เกมแสดงเส้นทางการเดินทางไปทำบุญ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดในแต่ละด่าน

เกมส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวศุภลักษณ์ แสงสว่าง

ประเภท: Flash Interactive

    เกมแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์