สิทธิธร โชคนาคะวโร

Pleased to meet you buy tadacip "They are short courses for a few days for people who want to be an analyst. Before the session starts we notify the people of a [hypothetical] problem that is occurring in the organisation, and what they have to do by the end of the course is to be able to crack the problem using numbers, analysis and data," he said.

Pleased to meet you buy tadacip "They are short courses for a few days for people who want to be an analyst. Before the session starts we notify the people of a [hypothetical] problem that is occurring in the organisation, and what they have to do by the end of the course is to be able to crack the problem using numbers, analysis and data," he said.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แอปพลิเคชันวิเคราะห์ช่วยเหลือและแนะนำการออกกำลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายพงศธร ถานะสุข

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองการออกกำลังกายอย่างจริงจัง สร้างวินัยในการออกกำลังกายให้กับ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน

เกมบนสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสารทางการตลาด กรณีศึกษา อิชิตันกรีนที

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายนราธิป ศรีแจ่ม

ประเภท: Flash Interactive

    โครงงานจุลนิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของอิชิตันกรีนที สร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ อิชิตันกรีน ซึ่งเป็นเกมออนไลน์บนเว็บไซต์ สือสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาเกมเป็นการแทรกจุดเด่นต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์ของอิชิตันกรีนที

แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินบนโทรศัพท์ไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวสุดรัก กำเนิดแสง

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินนี้ ได้รวบรวมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ในแอปพลิเคชันนี้ โดยคำนึงถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจริงๆ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวหัวหิน

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์