สิทธิธร โชคนาคะวโร

Gloomy tales losartan potassium generic for cozaar is poison WHEELING, W.Va. (AP) - The U.S. Marshals Service says a man with an assault-type rifle fired 15-20 shots at the federal courthouse in Wheeling before security officers returned fire, critically injuring the man.

Gloomy tales losartan potassium generic for cozaar is poison WHEELING, W.Va. (AP) - The U.S. Marshals Service says a man with an assault-type rifle fired 15-20 shots at the federal courthouse in Wheeling before security officers returned fire, critically injuring the man.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางท้องถนน ผ่านสถานีวิทยุจส.100 บนไอโฟน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายสิทธิธร โชคนาคะวโร

ประเภท: Mobile Application

    แจ้งเหตุการณ์จราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มเป็นการเพิ่มช่องทาง ในการแจ้งเหตุและความรวดเร็ว ในการระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการขอรับความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุให้ผู้อื่นทราบ

โปรแกรมประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นเพื่อการติดตามและใช้บริการ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายวุฒิพันธ์ เทศสมบูรณ์

ประเภท: Mobile Application

    โปรแกรมประชาสัมพันธ์โปรชั่นจากผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปและให้ผู้ใช้งานได้ทราบจากบนโทรศัพท์มือถือ

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาว อัญชลี ลัญจกรวงศ์

ประเภท: Web Application

    เป็นศูนย์กลางการจัดการภายในหอพักนักศึกษา ซึ่งจะช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักรวมถึงเจ้าหน้าที่หอพักระบบในการเข้าถึง และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์