สิทธิธร โชคนาคะวโร

How much notice do you have to give? help with research papers/ secure zg Haji Mohammad Wazir lost 11 family members, including his mother, wife and six of his seven children. He told the six-member jury that the attacks destroyed what had been a happy life. He was in another village with his youngest son, now 5-year-old Habib Shah, during the attack.

How much notice do you have to give? help with research papers/ secure zg Haji Mohammad Wazir lost 11 family members, including his mother, wife and six of his seven children. He told the six-member jury that the attacks destroyed what had been a happy life. He was in another village with his youngest son, now 5-year-old Habib Shah, during the attack.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แอปพลิเคชันวิเคราะห์ช่วยเหลือและแนะนำการออกกำลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายพงศธร ถานะสุข

ประเภท: Mobile Application

    แอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองการออกกำลังกายอย่างจริงจัง สร้างวินัยในการออกกำลังกายให้กับ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน

เกมส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวศุภลักษณ์ แสงสว่าง

ประเภท: Flash Interactive

    เกมแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ระบบซื้อขายและออกแบบเสื้อยืด

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวเกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ

ประเภท: Web Application

    ระบบคอมมิวนูนิตี้ที่ช่วยให้คนร่วมสนุกกับการแข่งขันประกวดออกแบบเสื้อยืด หากผลงานของคุณได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกท่านอื่นสูงที่สุดคุณก็จะได้รางวัลตอบแทน และได้นำลายเสื้อไปผลิตจริงขายหน้าเว็บไซต์

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์